despre noi

devizeSICO Devize este un sistem informatic specializat în normarea, încadrarea, ofertarea, planificarea, lansarea şi urmărirea lucrărilor de investiţii, reparaţii, modernizări ş.a. ale activităţilor de construcţii - montaj ori similare.
Sunt realizate foarte multe rapoarte necesare unui management de proiecte avansat şi eficient:

 • încadrări de lucrări;
 • oferte de lucrări;
 • planuri şi programe de execuţie;
 • structurarea devizelor (planuri, programe, etape, realizări) în:
 • devize analitice – categorii de lucrări, stadii fizice;
 • devize sintetice – obiecte, obiective/ investiţii, proiecte;
 • devize generale – proiecte, obiective/investiţii, grupe de proiecte, producţia totală.
 • programarea şi etapizarea lucrărilor, pentru toate tipurile de devize, într-un număr nelimitat de etape;
 • situaţii de lucrări executate;
 • documentaţii pentru urmărirea lucrărilor de la articolul de deviz până la întreaga producţie de construcţii-montaj;
 • realizarea şi urmărirea devizului general;
 • comparative fizice şi valorice pentru consumurile de resurse;
 • integrări directe cu alte aplicaţii de managementul proiectelor, precum MS Project şi Primavera;
 • grafice operative de execuţie;
 • analize, scenarii şi soluţii de optimizare;
 • integrări native în proiecte complexe;
 • import-export de date cu alte aplicaţii ş.a.

Cu această aplicaţie se obţin documentele tehnico-economice de ofertare cerute la licitaţii, planuri şi programe de producţie, situaţii de lucrări, extrase de resurse, fişe limită de consumuri de resurse, grafice, centralizatoare şi borderouri ale producţiei, devizul general al proiectului şi urmărirea desfăşurării lui, principalele formulare din caietele de sarcini pentru licitaţii ş.a.
Toate rapoartele aplicaţiei sunt realizate atât în format de documentaţie proprie, cât şi în diferite formate (XLS, RTF\DOC, HTML, PDF, JPG, BMP), ca fişiere exportate pentru alte platforme Windows (WORD, EXCEL ş.a.).
Prin interfaţa directă cu programe universale de planificare şi management de resurse (MS Project, Primavera), programul SICO Devize asigură sursa de date pentru acestea, oferind utilizatorilor (managerilor de proiecte) instrumente de lucru moderne, eficiente şi de mare productivitate.

Programarea, lansarea şi urmarirea lucrarilor:

Programarea, Lansarea şi Urmărirea lucrărilor pentru un număr nelimitat de etape.

Etapele pot reprezenta: perioade de timp, stadii ale lucrărilor, situaţii de lucrări executate sau orice altă semnificaţie atribuită de utilizator; 

 • întocmirea şi urmărirea situaţiilor de lucrări;
 • întocmirea de documentaţii pentru lansarea şi urmărirea lucrărilor pe: articole de deviz, devize analitice pe stadii fizice, devize sintetice pe obiect şi obiectiv, devize generale pe grupuri de obiective şi pentru toată producţia de construcţii-montaj; 
 • rapoarte de programare, lansare şi urmărire a producţiei - grupate atât pe structuri (părţi componente) ale lucrărilor cât şi pe diferite perioade de timp.

Comparative de resurse:

Unele dintre cele mai eficiente şi mai complexe rapoarte oferite de aplicaţia SICO Devize, sunt comparativele cu privire la consumurile de resurse. Sub forma extraselor (necesarelor) de resurse ale devizelor / situaţiilor de lucrări, SICO Devize realizează fişele limită de consumuri pentru materiale, manopera, utilaje şi transport.

Din SICO Gestiuni sau din oricare altă aplicaţie de gestiune, sunt extrase consumurile de resurse realizate.
Situaţiile compartive de materiale sau de alt tip (manopera, utilaj, transport) se prezintă sub forma unor rapoarte cantitative şi valorice ce au:

 • la numărător – necesarele tehnice planificate de resurse, determinate din fişele limită pentru consumuri;
 • la numitor – consumurile realizate şi înregistrate conform documentelor de consum ale evidenţei de gestiune;

Sunt evidenţiate şi comparate, cantitativ şi valoric, toate resursele consumate şi planificate pentru executarea oricăror lucrări de construcţii-montaj.

Integrare SICO Devize cu Microsoft Project şi Primavera:

Există multe situaţii în care un manager de proiect este pus în situaţia de a duce la bun sfârsit activităţi foarte complexe, care implică:

 • foarte multe activităţi şi subactivităţi;
 • mare varietate de resurse;
 • foarte multe restricţii şi dependenţe între resurse şi activităţi;
 • echipa de lucru în care membrii au specializări şi competenţe foarte variate;
 • respectarea a sute de termene de execuţie;
 • încadrarea în buget şi obţinerea la timp a banilor necesari;
 • foarte multe situaţii neprevăzute sau incorect previzionate etc.

Comparare de devize:

SICO Devize face compararea automată, cantitativă şi valorică, a două devize analitice pentru fiecare articol, resursă sau indicator de final. Funcţia este utilă pentru verificarea electronică a documentaţiilor de ofertare, a situaţii de lucrări executate sau pentru orice altă comparare a unui deviz oarecare cu un deviz standard. Compararea se face complet după următoarele criterii :

 • Compararea articolelor de deviz (semnificaţii, cantităţi, preţuri)
 • Compararea resurselor (denumiri, cantităţi, preţuri) la nivelul fiecărui articol de deviz
 • Compararea tuturor indicatorilor din finalurile (recapitulaţiile ) de devize Diferenţele sunt evidenţiate în coloane şi rânduri distincte.